CheckMarket-Scriptura

Scriptura trad in 2015 als consultant op voor CheckMarket, een Turnhouts bedrijf dat enquêtesoftware aanbiedt aan klanten over de hele wereld. Tot de voornaamste taken behoorden: